Gemini College

Het Gemini College te Ridderkerk is een wereldschool en laat leerlingen ervaringen opdoen in een internationale context. Schaalvergroting van deze school in het voortgezet onderwijs maakte de vindbaarheid van de diverse onderwijsrichtingen en afdelingen echter een stuk lastiger.

Om de vindbaarheid te verhogen, heeft ReadMe op basis van het thema De Wereld duidelijke landmarks (oriëntatiepunten) gekozen. Deze landmarks zijn in de vorm van grote foto’s in de diverse ruimtes geplaatst.

De vindbaarheid wordt verder versterkt door toepassing van verschillende kleuren voor de diverse afdelingen. In combinatie met duidelijke namen is de bewegwijzering nu voor iedereen helder en eenvoudig. Dit zorgt voor rust bij leerlingen en medewerkers!