SPECIALISTEN
IN HELDERE EN
CREATIEVE
BEWEGWIJZERING

Werkwijze

ReadMe ontwikkelt bewegwijzering op maat voor ziekenhuizen en gezondheidscentra, scholen en onderwijsinstituten, kantoren, hotels en overheidsgebouwen. Wij verdiepen ons in uw missie, leven ons in de gebruikers en doen onderzoek naar de architectuur. Hierdoor kunnen wij voorstellen doen die veel verder gaan dan functionele signage.

Wij hechten veel aan een goede samenwerking. Om die vloeiend te laten verlopen en uw inbreng en wensen te waarborgen, hanteren we een plan in zes stappen. Dat beschrijven we hier.

1 ANALYSE

ReadMe start met een analyse vanaf de architectentekeningen waarbij de verkeersstromen in kaart worden gebracht. Daarbij kijken we niet alleen naar aantallen, maar ook naar wie de bezoekers zijn, welke intentie/motivatie zij hebben en wat de opdrachtgever van hen wil. Hierbij komen psychologische aspecten kijken; in ziekenhuizen spelen andere emoties dan in een bioscoop. De diversiteit van de bezoekers is bij een overheidsinstelling groter dan bij een kantoor en heeft gevolgen voor de manier van communiceren. Heeft de bezoeker haast of komt hij voor langere tijd? In nauw overleg met de opdrachtgever vullen we de antwoorden in waarna we de meest optimale communicatiepunten voor de bewegwijzering opnemen in de architectentekening. Hoe eerder we in het ontwerpproces mogen meedenken, des te mooier onze toevoeging kan samensmelten met de architectuur van het gebouw.

2 BEWEGWIJZERINGPLAN

Op basis van de voorgaande analyse van de routing door, en het gebruik van het gebouw of gebied presenteren we een helder en functioneel bewegwijzeringsplan. Dit geeft aan wat waar moet worden gecommuniceerd om de juiste doorstroom van bezoekers te bereiken. Dit plan vertelt dus wat, maar nog niet hoe.

3 ONTWERP

In deze stap vinden we de hoe, in de balans tussen functioneel en mooi. Mooi lijkt een subjectief begrip, maar dat is slechts deels waar. Mooi is bijvoorbeeld een bewegwijzering die de visie achter het ontwerp van het gebouw versterkt. Mooi is ook een bewegwijzering die de waarden van de organisatie verbeeldt. Een open samenwerking en liefst zelfs co-creatie met de architect, opdrachtgever en gebruikers vinden wij dan ook cruciaal!

4 MATERIALISERING

De materialisering bepaalt in grote mate de uitstraling en het kwalitatieve gevoel van een bewegwijzering. Daarnaast speelt de vraag hoe flexibel de bewegwijzering moet zijn. In een multi-tenant kantoorgebouw of een school kan het gebruik op korte termijn wijzigen. Hoe zorg je dat dit fraai en zonder hoge kosten kan worden uitgevoerd? Dit gegeven slaat ook de brug naar duurzaamheid: kies je voor materialen die lang of juist kort meegaan en wat is hun klimaatvoetafdruk? ReadMe adviseert u graag.

5 UITVOERING EN MONTAGE

Tijdens deze stap worden alle elementen van de bewegwijzering vakkundig geplaatst op de strategisch gekozen locaties. ReadMe coördineert en begeleidt de uiteindelijke plaatsing en afwerking.

6 ONDERHOUD

ReadMe verzorgt het onderhoud van de bewegwijzering voor haar opdrachtgevers. Dit onderhoud vindt plaats op afgesproken tijdstippen met als doel de bewegwijzering te onderhouden, de zichtbaarheid te waarborgen en eventueel aan te passen aan veranderende omstandigheden. In een multi-tentant omgeving voorkomen we een wildgroei aan bedrijfslogo’s door de huurders passende signage te bieden.

Wat mogen we voor u betekenen?

Bent u verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling van een gebouw? Wij zorgen dat alle bezoekersstromen in de juiste banen worden geleid. Met fysieke en digitale middelen, intuïtief en verrassend, maar altijd in een vormgeving die past bij uw visie en missie. Ook kunnen wij helpen bij het vertalen van uw missie naar een visuele identiteit, door huisstijlontwikkeling, maar ook de aankleding en stilering van ruimten. Wij gaan voor een resultaat waar iedereen blij van wordt.